<
Click to go back to Home page.

Home|Local Groups|Village Assn|Canolfan|Directory|Local News|Links

All images & text are copyright © Clawddnewydd website| Disclaimer | Privacy statement | Cookies | Contact us |

Home Local Groups Village Assn Canolfan Directory Local News Links
Welcome to clawddnewydd.org.uk
Clawddnewydd, Clocaenog & Derwen (CCD)
The Vale of Clwyd from the Canolfan & Caravan site.

Web access provided by:


What's on and what's going on in and around Clawddnewydd, Clocaenog & Derwen.
Check the weather
For Clawddnewydd
From the BBC
The Glan Llyn Inn Reports and Minutes Clocaenog Reports & Minutes Landscape . Coast . Animal & rural Life
www.alisonsgallery.co.uk
Oriel Alison Bradley Gallery

Lluniaeth ar gael             Refreshments

Raffl                                   Raffle

Stondinau Crefft              Craft Stalls

Byrddau ar gael drwy ffonio Siop y Fro ar 01824 750663

To book a table phone Siop y Fro on 01824 750663

Cystadleuaeth: Gwneud Addurniad Coeden Nadolig

Bydd Sion Corn yn beirniadu yn ystod Ffair Nadolig

Competition: Make a Christmas Tree Decoration

Judged by Father Christmas at the Christmas Fair

Dosbarthiadau/Classes:

Meithrin a Derbyn/ Nursery & Reception

Bl/yrs:  1 & 2

Bl/yrs:  3, 4, 5 & 6

Gwobr/Prize:     1st  &  2nd

Yr addurniad i fod yn Siop erbyn 5 yp, 2 Rhagfyr 2016

Entries to be submitted to Siop by 5 pm , 2 December 2016

Dewch i gefnogi eich siop lleol, os gwelwch yn dda

Please come and support your local shop

SIOP-Y-FRO


Ffair Nadolig Christmas Fair
Dydd Sadwrn/Saturday

3/12/2016          10 – 12.30
Sion Corn/Father Christmas
11—12