<
Welcome to clawddnewydd.org.uk
Clawddnewydd, Clocaenog & Derwen (CCD)

Home|Local Groups|Village Assn|Canolfan|Directory|Local News|Links

All images & text are copyright © Clawddnewydd website| Disclaimer | Privacy statement | Cookies | Contact us |

Home Local Groups Village Assn Canolfan Directory Local News Links
Antur Cae Cymro Village Association
Antur Cae Cymro Village Association
Management Committee

Eryl Williams, Chairman: eryl.williams@denbighshire.gov.uk

Gwyn Davies, Treasurer:ifandavies18@yahoo.co.uk

John Crowhurst: Secretary

Wyn Roberts, Gwawr Lewis, Hywel Jones, Dylan Jones, Gaynor Jones,

Neil Dalleywater.

Siop a Thafarn Cymunedol Antur Cae Cymro.

Wrth siarad ag asiant tai lleol y diwrnod or blaen fe bwysleisiodd faint o gwsmeriaid sy’n edrych am siop a thafarn fel agwedd bwysig

Wrth brynu tŷ. Yn ein cymuned rydyn ni wedi ceisio gwella’r cynnig a’n hymgais diweddaraf yw darparu ystod eang o Ffrwythau a Llysiau am brisiau cystadleuol iawn a ddarperie yn rheolaidd yn ein Siop fach.


Mae gennym gacennau a pasteiod cartref dwywaith yr wythnos a darperir bara lleol ffres ar Ddydd Iau. Mae gwerthiant yn tyfu ond byddai mwy yn cael ei werthfawrogi. Rydym yn barchus ofyn I chwi roi cynnig arnum a thrwy hynny gefnogi eich hun trwy gynnal gwerth eich eiddo. Mae’r prisiau ar y cefn ond gallant amrywio ychydig bob wythnos.

Diolch yn fawr.


Antur Cae Cymro Shop & Restaurant.

Speaking to a local estate agent the other day he emphasised how many customers look for a shop and pub as a major aspect of importance when buying a house.

In our community our recent attempt is to improve, and offer a wide range of fruit and vegiables at very competitive prices, delivered to our little shop. We have home made cakes and pies delivered twice a week and fresh local bread delivered on Thursdays. Sales are growing but more would be appreciated. We respectfully ask that you try us and thus support yourselves by maintaining the value of you property.

Many Thanks.


Prisiau y nwyddau I Price list of products

Hydref I October 2017.


Apples cooking = £1.68kg

Apricots =£2.50kg

Bananas = £1.30kg

Cranberries = £1.90

Grapefruit = 69p each

Grapes = £1.49

Kiwi Fruit each = 24p each

Lemons = 29p each

Limes = 27p each

Melons Honeydew = £1.69 each

Nectarines = 35p each

Onions £1.20kg

Oranges Large = 39p each

Orange's small- 20p each

Pears £1.70 kg

Pineapples = £1.89 each

Plums = £2.20kg

Raspberries = £1.89 each

Strawberries =£1.89 each

Carrots 89kg

Cabbage Savoy 79p each

Cauliflower 69p each

Celery 69p each

Mushrooms £2.70kg

Potatoes 2kg pre packed 99p each

Potatoes loose 1.30kg

Swedes £1.35kg

Parsnips £2.50kg

Sweet potatoes 1.70/kg


Prices May vary a little weekly.